3. DODACIE PODMIENKY

 

a)     Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu (nepodnikateľovi) Slovenskou poštou.(viď. platobné podmienky) Na žiadosť kupujúceho je možné tovar zaslať aj Poštovým kuriérom alebo expres, avšak v oboch prípadoch sa k uvedeným poštovným pripláca. Tovar sa zasiela na dobierku.

Pre právnické osoby a podnikateľov bude tovar odoslaný Slovenskou poštou. (viď. platobné podmienky) Na žiadosť kupujúceho alebo v prípade, že je zásielka ťažšia ako 10 kg, bude tovar zaslaný expres. K takejto zásielke sa k poštovnému pripláca. (viď. platobné podmienky)

 

b)     Predávajúci spolu s tovarom zasiela daňový doklad – faktúru, ktorá je zároveň i dodacím listom.

 

c)     Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať v lehote 1-5 pracovných dní. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom u dodávateľa či výrobcu a táto skutočnosť môže ovplyvniť stanovenú dodaciu lehotu, kupujúci je včas informovaný e-mailom alebo telefonicky.
V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho v čo najkratšom čase. Oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

 

d)     Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená okamihom odovzdania balíka na pošte alebo Poštovému kuriérovi na miesto určenia.