3. DODACIE PODMIENKY

 

a)     Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu (nepodnikateľovi) Slovenskou poštou alebo Poštovým kuriérom formou „expres zásielky“ na adresu alebo bude zásielka uložená na pošte. (viď. platobné podmienky) Tovar sa zasiela na dobierku.

     Právnickým osobám a podnikateľom bude tovar odoslaný Slovenskou poštou alebo Poštovým kuriérom formou „expres zásielky“ na adresu alebo bude zásielka uložená na pošte. (viď. platobné podmienky) Tovar sa zasiela na dobierku.

 

b)     Predávajúci spolu s tovarom zasiela daňový doklad – faktúru, ktorá je zároveň i dodacím listom.

 

c)     Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať v lehote 1-5 pracovných dní. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov alebo katalógov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom u dodávateľa, či výrobcu a táto skutočnosť môže ovplyvniť stanovenú dodaciu lehotu, kupujúci je včas informovaný e-mailom alebo telefonicky.
V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho v čo najkratšom čase. Oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

 

d)     Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená okamihom odovzdania balíka na pošte alebo Poštovému kuriérovi na miesto určenia.