František Katona - PONOPAN

Hlavná 251

903 01 Hrubý Šúr

 

IČO: 11879459

DIČ: 1020273408

IČ DPH: SK1020273408

 

Bankové spojenie: SLSP a.s. Senec

Č.účtu: SK72 0900 0000 0000 1921 5474

Telefón:  02/ 45903283

Mobil:     0904367867

               0905135016 

E-mail:    ponopan@ponopan.sk