František Katona - PONOPAN, Hrubý Šúr 251, 903 01 Hrubý Šúr.
Bankové spojenie: SLSP a.s. Senec
Č.účtu:   SK72 0900 0000 0000 1921 5474
Mobil:     0904367867
               0905135016 
E-mail:    ponopan@ponopan.sk 
               ponopan@gmail.com